Om Amica Pensionsstiftelse

Amica Pensionsstiftelse bildades 2013 av ett antal seniora entreprenörer som upptäckt pensionsstiftelsens fördelar. Sedan dess har Amica växt, både i kapital och antalet anslutna arbetsgivare. Amica är en gemensam pensionsstiftelse för de arbetsgivare som väljer att ansluta sig.

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålders- och efterlevandepension till av arbetsgivaren anställda personer (eller tidigare anställda).

Styrelse och revisor

Styrelse

Kjell Johansson, ordförande (f 1950)
Kjell är ekonom med affärsjuridisk/skatterättslig utbildning och erfarenhet. Han har varit revisor inom Ernst & Young (8 år), har ledningserfarenhet i ledande internationell verkstadsindustri (10 år) och därefter mångårig konsultverksamhet i eget bolag med inriktning mot lednings- och ägarfrågor i familjeägda SME-företag och tillhörande processer kring generationsskiften m.m. Kjell har lednings- och styrelseerfarenhet från ett flertal pensionsstiftelser.

Leif Björkman (f 1968)
Leif är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Sedan 1994 utbildad och verksam i försäkringsbranschen, först inom Trygg-Hansa och därefter de senaste 25 åren verksam som senior kompetenspartner inom pension & försäkring samt försäkringsförmedlare hos Proxina i Piteå. Specialiserad på rådgivning kring komplexa tjänstepensionsfrågor för företagare och tjänstemän i privat sektor samt pensions- och försäkringsfrågor för kommuner och kommunala företag.

Jan-Erik Engblom (f 1956)
Jan-Erik har varit verksam som företags- och privatrådgivare på affärs- och sparbanker samt försäkringsbolag under 20-års tid. Startade försäkringsförmedlarbolag 1995 inom Svensk Försäkrings Service och som sedan blev en del av Säkra fram till slutet av 2012. Därefter varit anställd som Tf VD och affärschef i Säkra AB mellan åren 2013-2018. Haft ett antal styrelseuppdrag bl.a. Ordförande inom Svensk Försäkrings Service AB, Säkra AB och ledamot i värdepappersbolaget United Securities.

Revisor

Samuel Ekdahl (f 1980)
Samuel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat som revisor sedan 2007. Han har under sina år inom yrket jobbat med både stora och små företag inom många olika branscher och har en flerårig erfarenhet av pensionsstiftelser. Samuel har även uppdrag som föreläsare inom revisionsmetodik via FAR.

Tillsyn

Amica Pensionsstiftelse står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter