Om Amica Pensionsstiftelse

Amica Pensionsstiftelse bildades 2013 av ett antal seniora entreprenörer som upptäckt pensionsstiftelsens fördelar. Sedan dess har Amica växt, både i kapital och antalet anslutna arbetsgivare. Amica är en gemensam pensionsstiftelse för de arbetsgivare som väljer att ansluta sig.

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålders- och efterlevandepension till av arbetsgivaren anställda personer (eller tidigare anställda).

Anställda

Linnea Sjölén Hermansson
Ansvarig för juridik och stiftelseadministration
Tel: 010-405 29 93
E-post: linnea@stiftelsensvenskpension.se

Jörgen Eriksson
Sakkunnig expert pensionsstiftelse
Tel: 010-405 29 92
E-post: joer@stiftelsensvenskpension.se

Jan-Erik Engblom
Operativ marknadschef
Tel: 010-405 29 91
E-post: jaen@stiftelsensvenskpension.se

Styrelse och revisor

Styrelse

Allan Sarenmalm, ordförande (f 1956)
Allan är jurist sedan 1983 och senare även advokat. Han har biträtt klienter såväl i familjerättsliga mål som affärsjuridiska ärenden. Under åren 2002-2004 undervisade han i juridisk översiktskurs, handelsrättslig översiktskurs samt i kredit- och obeståndsrätt vid Högskolan i Skövde. Allan har uppdrag som notarius publicus i Skövde kommun sedan 2017.

Leif Björkman (f 1968)
Leif är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Sedan 1994 utbildad och verksam i försäkringsbranschen, först inom Trygg-Hansa och därefter de senaste 25 åren verksam som senior kompetenspartner inom pension & försäkring samt försäkringsförmedlare hos Proxina i Piteå. Specialiserad på rådgivning kring komplexa tjänstepensionsfrågor för företagare och tjänstemän i privat sektor samt pensions- och försäkringsfrågor för kommuner och kommunala företag.

Magnus Norrström (f 1961)
Magnus är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med flertalet projekt- och ledarutbildningar i bagaget och har bred erfarenhet från strategiarbete och komplexa förändringsprogram. Han har bl a arbetat på Accenture, Nordea och Skanska men även varit IT-konsult i eget bolag med såväl myndigheter och landsting som försäkringsbolag och valcentraler som kunder.

Revisor

Samuel Ekdahl (f 1980)
Samuel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat som revisor sedan 2007. Han har under sina år inom yrket jobbat med både stora och små företag inom många olika branscher och har en flerårig erfarenhet av pensionsstiftelser. Samuel har även uppdrag som föreläsare inom revisionsmetodik via FAR.

Tillsyn

Amica Pensionsstiftelse står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter