Placerings­möjligheter

Det övergripande målet för Amica är att erbjuda anslutna arbetsgivare möjlighet att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt förvalta tillgångarna med hänsyn till gjorda pensionsåtaganden. Förvaltningserbjudandet ska ge möjlighet till bra avkastning med kontrollerad risk utifrån arbetsgivarens preferenser.

Utvalda fonder

Fond Carnegie Total

Carnegie Total är en multifond som investerar i ett urval av Carnegie Fonders och OPM:s framgångsrika fonder. Carnegie Total investerar i 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder, varav merparten är inriktade på företagskrediter.
Riskklass 5

Fond Carnegie Total

Utvalda fondportföljer

Amica Select Mycket Låg risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 0.5 % och 2 % vilket motsvarar en låg risk (ESMA 2 av 7). Förväntad avkastning i lnje med eller aningen bättre än ett räntekonto. Investeringshorisonten är kort – lång sikt.

Amica Select Låg risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 2 % och 5 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 3 av 7). Förväntad avkastning är något högre än ett räntekonto och slår eventuellt inflationen. Investeringshorisonten är kort/medel – lång sikt.

Amica Select Medel risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 5 % och 10 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 4 av 7). Den förväntadde avkastning är genomsnittlig och högre än ett räntekonto samt inflation. Investeringshorisonten är medel – lång sikt.

Amica Select Hög risk

ortföljen har en volatilitet som ligger mellan 10 % och 15 % vilket motsvarar medel till hög risk (ESMA 5 av 7). Förväntad genomsnittlig avkastning är över normal avkastning och högre än räntekonto eller inflation. Investeringshorisonten är lång sikt.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter