Intresseanmälan

Om du är andelsägare i en annan stiftelse eller om du är ett företag som bildat en egen pensionsstiftelse för bolaget och dess anställda, kan du enkelt förenkla din administration genom att flytta över ditt ägande till Amica Pensionsstiftelse.

Du som är intresserad av att få mer information, vänligen sänd ett meddelande till info@amicapensionsstiftelse.se

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter