Fördelar med Stiftelsepension

Fördelarna med att spara i en pensionsstiftelse är många. Låt oss nämna några av dem.

Flexibelt sparande
När företagets resultat tillåter kan företaget/företagaren själv välja i vilken takt kapital ska fonderas till pension.
Valfri kapitalförvaltning
Flera.
Återlån – placeringsmöjlighet
Företaget kan under vissa premisser återlåna medel ur stiftelsen och därmed kan den bli företagets ”egna bank”. Ränta till ”sig själv”…
Flexibel pensionsålder
Det finns en stor frihet när pensionen ska lyftas. Flexibel pensionsålder.
Valfri uttagstakt
Företagarfamiljen bestämmer själv när och på vilket sätt pension skall lyftas. De kan själva välja takt på uttagen. Olika pensionsbelopp kan lyftas från år till år, förutsatt att det är pension.
Omfördelning av pension mellan makar och generationer eller kompanjoner
Genom att starta en pensionsstiftelse kan företagets ägare bygga upp pension inte bara till sig själv utan även till sin familj. Familjen kan ta del av pensionskapitalet, givet anställningsförhållande. Utfästelse görs till den som har ”störst behov” av inkomstförstärkningen.
Flytt av stiftelse
Flytt av pensionsstiftelse till annan arbetsgivare kan göras med tillstånd från Länsstyrelsen.
Sälja pensionskapitalet?
Företagare som inte har behov av pension kan ”sälja den” tillsammans med bolaget.

Amica Pensionsstiftelse, Box 148, 541 23 Skövde
Tel: 010-405 29 90 • info@amicapensionsstiftelse.se • Hantering av personuppgifter